Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Bangsbo. Søndag.

Kære Ven.

Tak for dit Brev.

Jeg forstaar saa vel dine Grunde, hvorfor du finder, jeg skulde blive her.

Men alligevel vender jeg paa Onsdag tilbage til Byen – ikke for at arbejde eller gaa ud eller vides hjemme eller gaa paa Bladet men for at tilbringe Dagene til næste Mandag indelukket i mit Hus.

Skulde mit Ophold her hjælpe, maatte det vare Maaneder. Jeg føler det, skønt jeg er meget bedre. Men mens mit Ben er bedre er Ryg og Hjerte lige skidt.

Tro mig, jeg vilde helst blive her.

Men jeg tror, jeg maa hjem.

Hils Betty saa mange Gange.

Din

Herman.