Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Nansen.

Jeg er endnu ikke kommen videre end til møjsomt at slide mig frem fra Dag og til Dag mod den første Oktober. Jeg skammer mig, uagtet jeg saamæn har skrevet Artikler nok, men jeg faar ikke Pengene ind for dem. Dine Penge skal du dog nok faa. Det har jeg lovet mig selv.

Hvis der paa Forlaget var en Oversættelse, vilde du dog glæde mig uendeligt ved at give den til mig. Jeg kunde diktere den om Aftenen. Og med Honoraret skulde du intet Ubehag faa. Naar jeg afleverede det Skrevne ganske regelmæssigt, kunde jeg ganske regelmæssigt faa mine Penge derfor.

Men der er naturligvis ingen Oversættelse.

Hils Betty saa mange Gange.

Din

Herman.