Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Hirschsprung.

Trængslernes Tid er snart forbi: til Nytaar faar jeg en virkelig Stilling. Men indtil da er jeg paa det vilde Hav og naar det kniber haardest, maa De hjælpe mig.

Vil De ‒ ti det kniber haardt ‒ give Buddet 20 Kr.

Deres

H. B.