Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Nansen.

Jeg har faaet – iforgaars – et pludseligt Anfald af Hallucinationer. Hvis noget skulde ske inat, var det slemt at være uden Penge, giv derfor Sofie eller Bud'et 20 Kr. som jeg har bedt hende (Sofie) bringe tilbage imorgen, naar hun hos Salomonsen har hentet mit Honorar for "Frie Fugle ".

Hils Betty.

Din

Herman.