Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære H.

Hermed endelig Korrekturen ‒ og saa er det slut.

Brevet fra Henrik Ibsen kan et af de unge Mennesker i Forretningen gaa hen og skrive af i Universitetsbiblioteket. Det findes i »Politiken« i December det Aar, da »Tine« udkom.

Naar kommer »Ved Vejen«?

Pas endelig paa, at »Indskuddene« nu føres ind paa det rigtige Sted.

De maa endnu en Gang betale Husholdningspengene og give de halvtreds Kr. til Budet. Jeg skal saa til Gengæld paa Tirsdag tage fat paa den tredje Novelle. »Den hvide Paaske« er færdig og Enden er ‒ Gud være lovet ‒ ikke Begyndelsen lig. Den tredje Novelle, som De altsaa faar i Manuskript hedder »die Gnädige« og vil blive i samme Stil som den i »Danmark«.

Deres hengivne

H. B.