Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære H.

Igen ‒ ‒

Jeg har været syg og har maattet ligge til Sengs den Tid, jeg ikke er paa Teatret. Dog er »die Gnädige«.

Kan De ikke give mig Ugepengene, saa giv Bud'et saa meget, at Huset kommer over det til Mandag.

Jeg skulde vel have anden Korrektur paa det sidste af »Det hvide Hus«? Nu er det en Uge siden jeg sendte Korr. afsted.

Og »Ved Vejen«!!!

Paa Tirsdag har vi den første Novb: Gud være lovet, at det ikke er min Skyld. Det er da min eneste Beroligelse. Jeg vilde føle det saa tungt overfor Dem.

Deres hengivne

Herman Bang.