Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære H.

Bed endelig Trykkeriet passe paa Rettelserne.

Vaabenet skal flyttes længere ned og til Siden.

Kommer saa »Ved Vejen« imorgen?

Naar faar jeg Eksemplarer? Der maa være et indbundet.

Vil De give Bud'et halvtreds Kr. Nu skal det høre op. Men Korrekturer o:s:v: tager mig saa megen Tid, at jeg knap kan arbejde andet.

Dog er Novellerne til Foraaret meget snart færdige. De skal sé »Den hvide Paaske« ender pragtfuldt.

»Pagebreve« var fine.

Ja, jeg vil efter Jul skrive den Historie til saadan et Bind.

H. B.