Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære H.

Ja ‒ »Kærnen« er rigtig.

Det er en Smørkærne.

Vil De give mig 20 Kr. som »Gratiale« i Anledning af »Ved Vejen«.

Tak for Bøgerne.

Giv Bud'et to til.

H. B.