Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag Morgen.

Kære H.

Jeg lovede at skaane Dem i denne Uge og kommer allerede idag. Det skyldes min Sygdom. Jeg faar intet færdigt og jeg maa idag betale Sofies Løn. Paa Lørdag ialfald tør jeg ikke komme. Men giv Budet tredive Kr., at jeg kan diktere i Ro iaften og have Fred. Tilgiv den slette Skrift men jeg er til Morgen meget ilde efter en søvnløs Nat.

Deres Ven

H. B.