Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag Morgen, d. 3/12 98.

Kære Hr. Hirschsprung!

Hermed Slutningen af »den hvide Paaske«. Af »die Gnädige« er en større Stump færdig, men jeg afleverer det først, naar jeg er kommen til et bestemt Sted. ‒

Vil De medgive Sofie 2 Ekspl. af »Det hvide Hus« og 25 Kr.

Vil De dernæst under Adresse:

Hr. Bolse

»Hotel Silkeborg«

Silkeborg

afsende »Ved Vejen« og »Det hvide Hus«.

De kan, saasnart Juleugen er inde, paabegynde Trykningen af mit Novelle-Bind, som vi kan udsende saa hurtigt som muligt.

Læs Slutningen af »Den hvide Paaske« og skriv mig saa nogle Ord til, hvad De synes om Historien.

Deres Ven

Herman Bang.

Jeg er meget syg, indtil det Elendige syg.