Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære H.

Hvis De vidste, hvor træt jeg er af at være en Tigger ved Vejen.

Paa Lørdag og næste Lørdag ‒ aa, det er Juleaften ‒ skal De være befriet for mig. Men jeg maa idag betale et Afdrag og forgæves har jeg søgt at faa Penge andetsteds. Summen er halvtreds Kr. Hermed »Posten«. Jeg haaber fremdeles, min Novelle skal blive færdig inden Jul. Vil De sende »Ved Vejen« og »Huset« til Hr. Kristian Dahl ‒ »Politiken« ‒ som ønsker at skrive om disse Værker..... i norske Blade.

Deres Ven H. B.