Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag Morgen.

Kære Hirschsprung!

Hermed Begyndelsen af »En Fortælling om Elskov«. Himlen give nu, at De maatte finde den lykket. Den er i det mindste af en dadelløs Oprigtighed. Man bør kunne naa derhen: at man ved Hjælp af en høj Teknik siger alt, hvad man mener.

Og jeg mener just, som die Gnädige. ‒

Vil De være saa elskværdig at betale min Sekretær, Hr. Steens Regning. ‒

»Politiken« er vidunderlig, og »Judiths Ægteskab« blev for mig en dyr Entreprise.

Naturligvis gaar det, som De sagde, at E.B. først anmelder efter Nytaar.

Deres Ven

H. B.

Mere Manuskript skal uden Ophold følge.