Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære Hirschsprung.

Gør mig den store Tjeneste at sende mig nye Korrekturer paa »den hvide Paaske«. De andre er blevet borte under min Sygdom.

Og Manuskript skal De faa, saasnart mine Hertuginder ikke mere besvimer for aabent Tæppe.

Deres

H. B.