Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag Morgen.

Kære Hirschsprung.

Jeg maa have mine Penge til paa Lørdag idag. Tredive Kr. De er ikke til Huset og end mindre til Boesen. Men der kan hænde en Ulykke, hvis jeg ikke faar dem. Til paa Lørdag har jeg faaet Penge hos Abrahams . Giv strax Pengene til Bud'et. Dette haster. Saa kommer De imorgen.

Herman.