Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære H.

De maa skænke mig fire Aftner af Deres Liv for at faa den Novelle færdig. Jeg kan kun med Dem.

Mine Sager bliver først ordnede Mandag og Tirsdag flytter jeg. De maa give mig 20 Kr. Saa skal jeg intet forlange eller bede om før femtende Marts. Hvornaar kan De komme?

H. B.