Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hotel Hâfnia, Vestervold.

Torsdag.

Kære Dr. Brandes ‒

Skønt jeg endnu ikke kan skrive selv, vil jeg dog ikke længer opsætte at takke Dem for al den Støtte, De har skænket »Over Evne«.

Tro mig, denne Tak er helt oprigtig. For Deres Forstaaelse kan jeg jo ikke takke Dem, men den har glædet mig meget.

Jeg synes selv, at i første Akt af »Over Evne« var noget udrettet, og det er jo altid godt. Men uden Dem vilde Publikum næppe have set det udrettet, og derfor maa vi alle være Dem meget taknemmelige.

Med de hjærteligste Hilsener

Deres hengivne

Herman Bang.