Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Hirschsprung eller Lybecker.

Jeg er saa nervøs, at jeg kun med Møje kan skrive disse Ord.

Men her er næstsidste Sending og paa den mærkes, Gud være lovet, ingen Nerver. Det anede mig jo nok, at dette vilde blive en af mine rankeste Fortællinger. For rank er den.

Paa Torsdag Morgen faar De Slutningen. Saa sæt væk. Naar den Bog altsaa er færdig, tager jeg strax fat paa »Huset«.

Giv ‒ trods Deres Rædsel ‒ Budet 40 Kr. De maa holde det tilbage ved min Aftenunderholdning. Men jeg har ikke en Øre.

Hvis denne Bog blev en Sukces.

H. B.