Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hotel Hafnia. Vestervold.

Kære Ven.

Tak for igaar og for al Ting. Jeg er saa nervøs, at jeg næppe kan skrive.

Giv Bud'et halvtreds Kr. Bliver der nogenlunde Hus, skal De, som sagt, faa Pengene for denne Maaned tilbage.

Og Tak igen.

H. B.