Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hôtel Hafnia ‒ Vestervold.

Søndag Aften.

Kære Hirschsprung.

Som De véd, skal Lugné paa Tirsdag spille Sang. Jeg vil af mange Grunde, at Aftenen skal formes som en Fest, og jeg beder Dem derfor, min Ven, lade Forlaget tilsende Lugné en Lavrbærkrans med lyseblaa og hvide Silkebaand med Forlagets og Lugnés Navne i Sølv, hvilket er Farverne i mit Vaaben.

Inskriptionen vilde da se saaledes ud:

À Lugné-Poë

»Det Schubotheske Forlag.«

Jeg véd meget vel, at dette er Dem inderlig imod. Men jeg beder Dem alligevel gøre det for min Skyld. Jeg véd vel, hvad jeg gjør, og denne ene Lavrbærkrans bør ikke fattes mellem de andre.

Naar jeg ejer noget, der ligner et Verdensnavn, da skyldes det jo dog for en stor Del dette Menneske. De og Lybecker vil derfor ikke unddrage Dem at vise mig denne Godhed.

Deres Ven

H. B.

Opførelsen af »Barnet« vil blive en Triumf for Fru Hennings. Christiansen, som var paa Prøven i Dag, var ganske »paf«.

Efter Forestillingen paa Tirsdag, vil Prof. Nyrop i Foyeren takke Lugné for hans Arbejde for nordisk Literatur.

Bjørnstjerne ventes hertil paa Lørdag.