Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hôtel Hafnia, Vestervold. Kjøbenhavn K.

Kære Ven ‒

Tak for Deres Brev, som jeg modtog imorges. Nej, jeg er ikke bleven anderledes og er helt den Gamle. Ogsaa uden at jeg havde faaet Deres Brev, vilde De imidlertid have hørt fra mig i Dag.

Jeg skulde have skrevet længe, men, som De ved, har jeg været og er da for den Sags Skyld endnu meget syg. Nu maa jeg diktere disse Linjer.

Thi naar jeg begynder min Tourné just i Kolding er det stolende paa Deres Venskab og Deres Mands. Jeg maa i disse 19 Byer tjene saa meget, at jeg kan naa ud paa den Rekreationsrejse, som Lægen nu anser for absolut nødvendig. Men alt afhænger af Starten, som skal telegraferes Landet over. Der maa derfor i Kolding gøres al den Humbug, som kan opdrives. Og De maa for gammelt Venskabs Skyld ‒ nu kan De gøre det uden at blive latterlig, thi jeg er nu berømt nok ‒ sætte Dem i Spidsen for Humbugen. Salen maa pyntes med Guirlander og med mit Navnetræk. Der findes vel ogsaa i Kolding Damer, som har læst »Ved Vejen«, og som De paa en lumsk Maade kan bevæge til at deltage i dette Arbejde. Hvis der ikke sælges Billetter nok, maa Salen fyldes til sidste Plads, paafyldes med Fribilletter.

Men derom kan vi tales ved, da jeg allerede Søndag Aften rejser herfra til Ribe for der at forberede alt og ankommer til Kolding med sidste Tog fra Ribe Mandag Aften.

Jeg vedlægger to Føljetoner, som jeg beder Deres Mand faa optagne i de stedlige Blade.

Min Impresario forsikrer, at hele min Rejses Resultat afhænger af den Modtagelse, den første By giver mig.

Saml nu nogle trofaste Damer om Dem og faa arrangeret det Meste, De kan.

Med mange Hilsener til Deres Mand, er jeg som altid Deres Ven

Herman Bang.