Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag Kl. 2.

Kære Ven.

Jeg havde ventet Penge nu men de kom ikke. Saa maa jeg bede Dem om at give Bud'et 120 Kr. Det skal blive de sidste i lang Tid, og, naar De faar fat i Steen, skal De nok faa Manuskript for disse Penge, inden jeg tager paa Tournée. Anvisningen paa »Folketeatret« hæver De jo den 25. Har Guy de Maupassant parat paa Lørdag.

Deres Ven

H. B.