Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag Aften.

Kære Ven.

Det for min Læge bestemte »Liv og Død« var blevet møgbeskidt. De maa derfor give ham ‒ ↄ: sende ham ‒ et andet:

Dr: Valdemar Brummerstedt

Ryesgade 76.

Ø.

Deres Ven

Herman Bang.