Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Klampenborg Badehotel 19/6 99

Kære Hirschsprung.

Efter min Triumf i Fredags brød mine Creditorer og Hr Schou i Forening ind og tog det hele, saaledes at der til mig blev, siger og skriver 10 Kroner.

Nu sidder jeg her og maa rejse til Nyborg i Aften, da dette Sted er altfor dyrt og jeg i Nyborg lever for tre Kroner om Dagen.

De maa derfor overgive Overbringeren heraf 100 Kroner saa at jeg kan rejse.

Af ren Fortvivlelse har jeg maattet ligge i Sengen i to Dage.

Jeg vilde være meget glad, hvis jeg kunde se Dem i Nyborg i Overmorgen da jeg saa har Tid to, tre Dage og virkelig trænger til at være sammen med et Menneske

Deres Ven

Herman Bang.