Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Min Ven.

Desværre har jeg atter haft et Tilbagefald ‒ Natten mellem Søndag og Mandag. Temperaturen blev paany over 39 og Kræfterne svandt fuldstændig. Saa nu ser man atter ud i det uendelige.......

Det er saameget tristere, som jeg naturligvis ikke kan beholde Frk. Husum længere. Dertil er det jo meget for dyrt: hendes Regning viser det. Hun maa altsaa rejse. Gør mig for at lette dette den Tjeneste at skrive til mig nogle Ord, om jeg formente hendes Forbliven nødvendig. De Penge maa jo spares og jeg være ene. Det er klart.

Jeg havde saa meget at skrive. Men det smerter ret stærkt i mit Bryst, saa jeg kan ikke.

Tusinde Hilsener.

Hils Lybecker.

Herman.