Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

7.8.99.

Kære Hirschsprung.

Ja ‒ saa rejser Frk. Husum paa Mandag. Let bliver det ikke og savne hende meget vil jeg. Men naar en Ting er nødvendig, er den altsaa nødvendig.

At lade Dr: Lind nu afløse af Dr: Stub forekommer mig ret ugørligt. Men naar en virkelig Bedring først er indtraadt, kan Dr: Lind jo nøjes med sjældnere at tilsé mig.

Allerede dette vil vel medføre nogen Besparelse.

Om en Ugestid haaber jeg at kunne begynde at beskæftige mig med min Novellesamling . Jeg kan jo godt gennemlæse alle Bindene, mens jeg ligger her. Op kommer jeg ikke for det første. Ti Stinget vil ikke høre op.

Vedlagt to Pensionsregninger, som jeg har betalt.

Er »Tine«? snart udsolgt? Naar ikke en Gang Digterens Tuberkulose og opspyttede Blod kan fremme Salget, da véd jeg i Sandhed intet Middel til »at fremme Kørselen«.

Adieu.

Min Lid til Fremtiden er ligesaa begrænset som min Taalmodighed er ubegrænset.

Herman.

Var det ikke muligt antikvarisk at skaffe mig: Carsten Hauchs »Tiberius«?

»Liv og Død« udbedes.