Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

11.8.99.

Kære Ven.

Tak for Brevet.

Hvis De er ligeglad, vil jeg helst have Subskriptionen af Novellerne i Oktober. Jeg kan godt begynde at arbejde dermed nu ‒ naar jeg har Bøgerne.

Jeg synes da, det er bedst at udsende Novellerne nu, naar »Tine« og »Det hvide Hus« skal komme næste Efteraar.

Og, som sagt, jeg kan godt ordne Samlingen nu og, naar jeg er færdig, kunde De komme over til mig og aftale det Hele et Par Dage.

Jeg haaber da at faa »Det graa Hus« skrevet, naar jeg slipper herfra.

Hermed sender jeg den tredje Pensionsregning. Det er ialt 30 Kr. som maa sendes omgaaende.

Tak for Bøgerne.

Ja ‒ Frugt vil jeg gerne have.

H. B.