Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Assens. 22.8.99.

Min kære Houmark.

Tak for Deres Brev. Paa Søndag tager jeg til Silkeborg, hvor Lægerne tror, der er noget Læ for mit Bryst. Og naar jeg nogenlunde kan ‒ aa, Gud bedre det ‒ gaar derpaa Vejen til København og.... Teatret. Det vil ikke vare længe, mit Arbejde paa Teatret. Men optage det maa jeg. Man maa, min Ven, undertiden segne paa sin Post.

Levvel, kære Houmark, og bring Fru Rée mine hjerteligste Hilsener.

Deres Ven

Herman Bang.