Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

22.8.99.

Min kære Ven.

Jeg skriver dette ved et Skrivebord. Og skønt Stinget er meget stærkt, holder jeg det dog ud.

Lægen vil imidlertid nu, at jeg skal herfra. Sygehusluften er umulig for mine Lunger og man vil have mig til Silkeborg i Naaleskov i fire Uger.

Jeg skulde rejse paa Lørdag ‒ mener man, ledsaget af Hospitalets Sygeplejerske. Ti alene tør man ikke lade mig rejse.

Vil De da sende mig Pengene til Opbrud'et ‒ ↄ: Drikkepenge her, Rejse o:s:v: ‒ saa jeg kan naa Silkeborg, hvor jeg har skrevet om Pension o:s:v:

Om mine Noveller skal jeg skrive fra Silkeborg. Vi maa dele dem i to Dele:

I Ungdomsnoveller

II Senere Noveller eller, rettere sagt, Fortællinger.

Det er mit bestemte Haab at jeg i Silkeborg kan skrive rask paa »Det graa Hus«, som maa ud. Jeg har ikke saa længe at leve.

Igaar var N.V. Dorph her og tegnede mig i Sengen. Tegningen er ej ilde. De skulde skrive til ham (ad: »Politiken«) om De maatte sé den.

Mange Hilsener.

H. B.