Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag Morgen.

Kære Hirschsprung.

Det er altsaa nødvendigt at bede Dem om en sidste Tjeneste. Jeg skal flytte idag og der skal betales forud og her skal betales bagud. Desuden er der, hvad der hviler paa mig den første

‒ ‒ Og til at betale dette har jeg ‒ da det igaar viste sig, at Teaterkassen var tom ‒ kun en Anvisning. Kan De nu vise mig den samme Tjeneste som i Foraaret og forstrække mig med Pengene til Forfaldsdagen? Kan De det ikke uden Besvær ‒ da sig det. Jeg gaar da til en Sagfører, naturligvis uden at sige, at jeg har været hos Dem.

I hvert Fald falde Dem til Byrde med Penge nu skal jeg ikke. B. vil ikke modtage noget og jeg selv har vel, naar jeg kommer i Ro nok.

H. B.