Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Ven.

Her er Arkene og iaften kommer Steen. Om jeg saa blot maa faa den hellige Aand over mig og den brændende Ild i mig. Paa Teatret er de nærmest sindssyge. Vil De give Sofie hundrede Kr. hvilket er hvad jeg i denne Maaned maa bede om. De andre faar De jo tilbage paa Folketeatret. Jeg skal imorgen sende det Manuskript, som jeg faar dikteret iaften. Det gælder jo om, at jeg nu skriver hurtigt.

Mit Helbred er nogenlunde.

H. B.