Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Ven.

Her er, hvad jeg har.

Giv Sofie tredive Kr. Jeg regner altid galt. Saa har jeg faaet halvandethundrede i denne Maaned.

Paa Søndag skal jeg gøre mig en djævleblændt Umage med Steen .

Herman B.