Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Kære Ven.

Jeg er saa nervøs, at jeg næppe kan skrive. Kongens Foged vil pante mig. Giv Sofie mine Penge for denne Maaned halvandethundrede Kr. Saa skal jeg ikke plage mer i denne Maaned. Han panter idag.

H. B.