Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Nej, min egen Ven, der kan ikke blive noget »Graat Hus« færdigt til Jul. Jeg er for elendig. Opgive Bogen kan jeg ikke ‒ men det vil gaa langsomt... Og saa faar »de Udvalgte« at repræsentere Digteren nu. Bogen bliver da tyk nok til det.

Og atter maa jeg bede Dem vise mig en Tjeneste. At laane mig vedlagte Penge. Det er ikke det, kære Hirschsprung, at jeg bruger meget. Men jeg er en Maaned tilbage ved Teatret, Abrahams ejer ingen Hvid og jeg skal jo dog leve. Dette er ‒ 185 til Pensionatet, Sofie, mine Klæder... Og jeg skriver jo ikke i Blade mere. Naar jeg blot kunde det. Men det kommer maaske.

»Gennem Rosenborg Have« følger.

Saa er den færdig.

Smerterne i mit Bryst og i min Ryg er meget heftige.

Jeg vilde saa gerne en Aften ud til Dem.

H. B.