Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Min kære Houmark.

De kan gøre mig en virkelig Tjeneste: Vil De gaa op paa »det kongelige Bibliothek« ‒ Kristiansborg ‒ og der faa:

»Samtiden«, tredje Aargang 1892.

Deri vil De finde en Novellette »Storhed« af Herman Bang. Vil De afskrive den ‒ men saasnart De kan.

Der er paa Læsestuen aabent fra Kl. 10-3. De kan sidde der og skrive den af, naar De tager Papir med.

Og send mig den saa strax.

Deres hengivne

Herman Bang.