Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Frederiksborggade 31. Onsdag.

Kære Dr: Brandes.

Hr. Fritz Boesen vil bringe Dem eller har bragt Dem et Skuespil med Bøn om at læse det. Han har selv, uden Tilskyndelse, ønsket, at De skulde gøre det. Jeg beder Dem nu gøre det, saasnart De finder Tid. Det er svært for mig at dømme uhildet om det Skuespil. Men skrevet af en Mand paa 22 Aar er det i alle Fald mærkeligt. Og der vil møde Dem adskillige Overraskelser under Læsningen. Bedre og skarpere Indblik i de tyveaariges Følemaade kunde De idetmindste ikke faa ‒ det kan jeg forsikre Dem. Ja, hvor Verden gaar fremad.

Jeg beder Dem ikke med noget Ord berøre disse Linjer overfor Boesen, der ønsker at staa saa ganske selvstændig i hele denne Sag.

Lad mig tilføje, at jeg først i næste Uge ‒ ti jeg har hidtil haft det saa rent skidt ‒ kommer til Dem for at tale om Maaden, hvorpaa jeg kan afskrive min Gæld til »Politiken«. En Maade maa dog findes. Desværre har jeg det, som sagt, skralt.

Deres hengivne

Herman Bang.