Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Min kære Hirschsprung.

Hermed det rettede »Hvide Hus«. De vil maaske sige ‒ eller i hvert Fald tænke ‒ at disse Rettelser er til liden Gavn. Men De tager fejl. Der maatte bringes mere Sammenhæng mellem Bogens første og sidste Halvdel. Ellers vilde senere Mennesker sikkert opdage Husets Bygnings-Brøst. Nu tror jeg, vi trøstigere kan overlade den til ‒ ‒ »Eftertiden«.

Sig mig, paa hvilket Forlag er Oversættelsen af Lombrosos Bog om Sindssyge og Forbrydelse udkommen?

Herman B.