Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Hirschsprung.

Jeg har i denne Uge haft Stævningsmænd hos mig fire Gange, og jeg er bogstavelig talt lige ved at blive forrykt over dette »run«.

De maa give mit Bud tredive Kr. af de hundrede, jeg skulde have den første.

»Tine« vil give mig adskilligt Arbejde. Sproget er i Begyndelsen saa skrækkelig springende.

H. B.

Steen kommer nu daglig.