Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Maa jeg faa ti Kr.

Jeg ligger syg.

H. B.