Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære H.

De maa give Bud'et 15 Kr. til Medicin, Vadsk o:s:v:

Herman Bang