Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Ven.

Witzansky beder mig sige dig, at naar han ikke har optaget "Folketeatrets" Redegørelse, da er det kun fordi han allerede havde mine Par Ord, som var skrevne allerede i Søndags.

"Politiken" er nu sød – paa alle Maader. Men send mig strax et Bud, naar jeg kan udrette noget. Nu kan jeg det, da jeg endelig har overbevist Hr. W.

Din hengivne

Herman B.