Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

19.4.1900.

Kære Ven.

Det er imorgen min ærede Fødselsdag og jeg maa i denne mere sørgelige end festlige Anledning bede Forlaget om at forære mig halvtreds Kr. ‒ ellers bliver »Festen« for sørgelig og mer end det.

Jeg har det godt og skriver hele Dagen. Hvis jeg ikke bliver syg igen, kunde »Det graa Hus« jo blive en Sankt-Hans-Dag Bog, hvortil den mægtigt vilde egne sig.

Vil De opgive mig en Dag, hvor stor »G. de M« maa være.

H. B.