Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag Kl. 4.

Kære Ven.

Det var da hæsligt. En Barselpleje og tilmed i Brogade, som Fanden véd, hvor ligger. Er Ungen kommen eller skal den komme? Det maa være muntert at have to Patienter for én: baade Moderen og Afkommet ‒

Forresten har jeg slet intet at skrive. Hvordan min Dag gaar, ved De. Idag var jeg oppe hos Dr: E.B. Vi talte om alt muligt undtagen mit Forhold til »Politiken«. Det er saamæn heller ikke mange Ord eller sure Sild værd.

Fritz kommer i Land paa Søndag og »har lagt en hel Plan for sin Tid«. Det er min Tur Kl. fem »præcis«. Naa, min Gud, ligesaa gerne Kl. fem som Kl. to.

Jeg kom ikke i Cirkus igaar, da jeg havde Elever lige til Kl. ni, hvorpaa jeg gik efter Kager og derpaa i min Seng.

Paa Gensyn, min Ven

Herman B.