Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gamle Kongevej 25. København. B.

Chère Madame.

Jeg har skrevet om en »Julegave« til Deres Mand. Vilde De ikke ogsaa skrive lidt? F:Eks: »Juleaften blandt Fremmede«?

Penge strax.

Deres hengivne

Herman Bang.