Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gamle Kongevej 25. København. B.

Hr. Johannes V. Jensen.

Jeg skulde lave en »Julegave« for en Mand i Kolding. Og jeg vilde gerne have et Bidrag fra Dem. Skriv en lille »Juleaften« fra et eller andet Sted paa Jorden og send mig den hurtigst. Pengene faar De strax.

I denne Tid har jeg læst alle Deres Bøger igen. Noget af det er pragtfuldt. De er sikkerlig »Manden«.

Skriv saa den lille Ting og svar

Deres ærbødige

Herman Bang.