Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gamle Kongevej 25,4. B.

Torsdag.

Kære Fru Michaëlis.

Jeg har valgt »De Dødes Have« af Hensyn til Dem. Den er jo mer end god nok til en Julegave i Kolding, som jeg har taget mig paa at sætte sammen for at skaffe Mennesker en lille Extraskilling. Pengene skal jeg sende Dem saasnart jeg faar dem fra Kolding.

‒ ‒ Men »Røgteren«. Ser De, den er jo udmærket. Lidt fastere kunde den være gjort. Lidt stærkere bygget op i sine Linjer. Arkitektonisk, mener jeg. Men ellers er denne Skikkelse jo henrivende. Det maa da ogsaa Deres Mand have sagt Dem.

Jeg rørtes dybt af denne Enfold.

Derfor synes jeg, at enten skulde »Røgteren« gemmes til en Bog eller De skulde sende den til »Tilskueren«. Det er jo nu en Gang vort fineste Tidsskrift. Og det læses vel af de Folk, som danner »Meningen« om Folks Talent.

Tilgiv, at jeg ikke skriver mer om »Røgteren«. Men jeg er saa daarlig en Brevskriver. Endnu en Gang: det er et Menneske og et mærkeligt Menneske, som man ikke glemmer.

Deres Ven

H. B.