Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hørsholm Fredag.

Kære Hirschsprung.

Ja ‒ vi kan jo kalde denne Korrespondance for hvad vi vil. Det er idetmindste nogen Tid, siden noget rent ydre har gjort mig saa inderlig træt og ked af det som denne Affære.

Jeg vender altsaa tilbage til Byen paa Mandag. Det er umuligt før, da min Søster ikke kommer hjem og har Huset rede før da.

Det maa altsaa vente og jeg har jo ogsaa godt af hver Dag, jeg kan være her.

Jeg er imidlertid meget bange for, at de Penge, jeg har, ikke slaar til og jeg vilde være Dem taknemmelig, om De vilde sende mig halvtreds Kroner, saa at jeg kunde være sikker paa intet at forblive skyldig her. Men hvis det er umuligt, da undlad blot at svare mig.

Deres hengivne

Herman Bang.