Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hørsholm. Tirsdag.

Kære Hirschsprung.

Tak for Pengene.

Ikke véd jeg, hvad det skal blive til. Lægen forbød mig simpelthen at tage til Byen.

Gulmann har spurgt mig, om De ikke vilde have en Oversættelse af Constants Adolphe i Deres Bibliotek. Jeg synes, at Idéen er udmærket. Brandes taler jo ogsaa vidt og bredt om den Bog i sine »Strømninger«. Og nu skal Gulmann være Redaktør af »Illustreret Tidende«, som kan gøre Forlaget mange Tjenester.

Vil De svare mig med et Par Ord.

Deres hengivne

H. B.