Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Astrid.

De gør Dem absolut intet Begreb om, hvor Deres Besøg gjorde mig trist. Hvad er det dog for en Ulykke, der, som det synes, ubønhørligt vil, at jeg skal fjernes fra de faa Mennesker, der virkelig staar mine Tanker nær? Og det var dog idag, som stod en Mur imellem os. Om jeg kunde sige Dem, hvor det piner mig. Jeg ved, at jeg kun har de bedste Tanker for Dem ‒ alle de bedste og slet ikke andre.

Mit Venskab, kære Barn, er saavist ikke meget værd. Men alligevel ‒ De, Astrid, staar dog saa ene, at selv et stakkels Venskab som mit kunde have lidt Værd. Mon ikke?

Deres Ven

Herman Bang.