Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

19.9.1900

Hr. Dr: Georg Brandes.

Ved Festen paa Søndag i Tivoli udgives en Avis af Landets Skrivende. Vilde De vise Festen den Ære at sende den blot nogle Linjer.

Deres Navn burde saa nødig fattes. De tilgiver, at jeg, for Sagens Skyld, beder Dem om dette.

Bidraget sendes til Hr. Christian Gulmann Aaboulevarden 16. N.

Jeg forbliver Deres ærbødige

Herman Bang.