Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Hirschsprung.

De maa tilgive, at jeg igaar lod min Læge skrive. Men jeg var for syg dertil. Hvad »Tine« angaar, da maa alt vente, til jeg er blevet rask nok til roligt at kunne besvare Deres Brev, som ‒ og det saavist ikke for Pengenes Skyld ‒ har beredt mig saa mange Lidelser. Og ellers maa jeg altsaa blive her og skrive saa godt og saa meget som jeg kan.

Deres hengivne

Herman Bang.